Disclaimer

Zorgvuldigheid

Onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij streeft Marlen Europe naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Marlen Europe (www.marleneurope.eu) kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Auteursrecht

Marlen Europe behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Marlen Europe is het toegestaan de informatie op de website geheel, gedeeltelijk of op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

 

Aansprakelijkheid

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de inhoud van de website, horen wij dat graag. Marlen Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. Marlen Europe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.